Karin Annerwall Parö, (fd) vd Sweco Systems, kommer efter årsskiftet att gå in i rollen som vd för Metria (den del av Lantmäteriets verksamhet som kommer att bolagiseras).

Metrias divisionschef Helèn Mårtensson har nu lämnat Lantmäteriet och tillträder som samhällsbyggnadschef i Huddinge kommun 1 januari.

Läs mer

Lycksele kommun har tillsammans med GIS-konsulter tagit fram verktyget som ska hjälpa politikerna att ta beslut ur ett jämställt perspektiv. Kartor med cirkeldiagram används för att skapa en bättre överskådlighet, både vad gäller könsfördelning och hur mycket pengar som satsas inom olika delar i kommunen.

Läs mer