De myndigheter som enligt Inspire-direktivet är skyldiga att göra sin information tillgänglig kallas informationsansvariga myndigheter. I förordningen om geografisk miljöinformation tydliggörs vilka myndigheter som har ett informationsansvar och för vilken information det gäller. Se förteckningen över de informationsansvariga myndigheterna och vilken information som omfattas.

Swecos verksamhet inom geografisk information expanderar och etablerar sig i Gävle. Den nya gruppen flyttar in i Swecos lokaler på Norra Skeppsbron 1, där de samverkar med Swecos övriga cirka 35 konsulter på orten.

Läs mer

Lantmäteriet i samverkan med ESRI S-GROUP Sverige och Linfo Norrbotten utlyser ett resestipendium till minne av Stefan Stenlunds betydelsefulla banbrytande insatser inom GIS-tekniken i Sverige. Sista ansökningsdag är 6 maj 2011.

Läs mer

ULI drar nu igång kursverksamhet i GIS. Redan i vår planeras de första kurserna om:

- Möjligheterna med GIS – en introduktion
- Geografisk IT för beslutsfattare

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

Geodata i media

Hittade inte flödet

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo