Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. Men regeringen har i dag inga planer på att skjuta till extra pengar – utan vill bidra genom att bjuda in till samtal om internet. Det säger it-minister Anna-Karin Hatt i en intervju med DN.se. En digital agenda för Sverige - en strategi för bättre utnyttjande av statens befintliga resurser - ska tas fram, och vad passar bättre i strategin än ökad och breddad användning av geografisk IT!?

Läs mer

ULI välkomnar förslag på presentationer till 2011 års GEOINFO. Sista dag att lämna in ett bidrag är 10 mars.

I år ligger fokus på SDI (Spatial Data Infrastructure) – det vill säga tillgänglighet till geodata – i Sverige och Norden, men även andra teman kommer att tas upp på konferensen. Vi ser också fram emot förslag på workshops och seminarier från ULIs medlemmar.

Läs mer på GEOINFOs webbplats