Igår den 5 maj beslutade Regeringen om att tillsätta en utredning för att se över Sveriges havsgränser. Tydliga havsgränser är en förutsättning för att veta var svensk lag gäller och senast Sveriges sjöterritorium sågs över var 1966. Sedan dess har ju mättekniken utvecklats väsentligt och idag kan vi få mycket bättre precision. Detta och den landhöjning som skett motiverar utredningen.

Läs mer

SpaceBook är en röststyrd, hands-free och "eyes-free" navigator som turister kan använda för att upptäcka en stad till fots. Om ett och ett halvt år kommer forskarna i det nya EU-projektet SpaceBook presentera en första prototyp av applikationen.

Läs mer

Den 29 april var Stig Jönssons sista arbetsdag som generaldirektör (gd) för Lantmäteriet. Och idag gick Lars Jansson, Lantmäteriets planeringsdirektör, in som tillförordnad gd tills en ordinarie är på plats. Stig Jönsson avtackades av medarbetare på Lantmäteriet och samarbetspartners på huvudkontoret i Gävle den 28 april.

Läs mer