Behovet av informationsstandardisering är stort inom offentlig förvaltning i allmänhet och inom detaljplaneprocessen i synnerhet. Den nya standarden för digital representation av planbestämmelser i detaljplaner skapar förutsättningar för att utveckla e-tjänster som stödjer planering, prövning och analys. Standarden Geografisk information - Detaljplan - Applikationsschema för planbestämmelser (SS 637040) bygger på Boverkets detaljplanehandbok och har tagits fram av SIS tekniska kommitté Fysisk planering, SIS/TK 501.

Läs mer

"GI Norden Workshop and Summer School 2010” arrangeras på Island 14-16 juni. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig, både som deltagare och utställare. En utställningsplats kostar 100 000 isländska kronor och då ingår två inträdesbiljetter. Temat för workshopen är ”GIS in Environmental and Risk Management”.

Läs mer...