ULI välkomnar de nya medlemmarna:

  • Flens kommun
  • Nybro kommun
  • Värmdö kommun

Mellan 6 oktober och 17 november 2010 fanns en kort enkät på ULIs webb om tillgänglighet till geodata.

Det var 118 personer som svarade på enkäten. Av dessa angav drygt 90 procent att deras organisations användande av geodata bidrar positivt till samhällets utveckling, och drygt 80 procent menade att deras användande skulle öka om geodata av intresse var fritt tillgänglig.

Här presenteras resultatet

Danish Enterprise and Construction Authority (DECA) har publicerat en rapport om analysen av de sociala och ekonomiska nyttor som uppstått till följd av ett beslut (år 2002) om att tillhandahålla danska adressdata från offentlig sektor utan kostnad, för återanvändning inom såväl offentlig som kommersiell sektor.

Läs mer

Openstreetmap, som är ett öppet alternativ till Google Maps, får nu en oväntad allierad i Microsoft. Detta är stort! Microsoft kommer bland annat att ge projektet tillgång till sina satellitbilder med hög kvalitet.

Läs mer