Den 30 mars invigde Lantmäteriets generaldirektör Stig Jönsson den nya webbplatsen www.geodata.se på konferensen GIT 2011. Geodata.se har nu fått ett nytt utseende och ny struktur - för att underlätta för myndigheter, kommuner och marknadsaktörer att hitta information gällande den svenska infrastrukturen för geodata. Här finns också Sveriges geodataportal.

Mer information om nya geodata.se och generaldirektörens kommentar

GIT 2011, som ULI arrangerade i samarbete med Kartografiska Sällskapet och SKMF, avslutades idag. Ca 1200 deltagare var på plats! ULI riktar ett stort tack till alla som bidrog till att konferensen blev så bra som den blev; medarrangörerna Kartografiska Sällskapet och SKMF, föredragshållare, sessionsledare, utställare och deltagare! Du som var där har nu möjlighet att svara på en utvärderingsenkät.

Till utvärderingsenkäten för GIT 2011