Den 12 maj lanserades Facebook Deals i Sverige. Facebook Deals är en funktion för Facebooksidor som innebär att företag kan erbjuda olika typer av rabatter och annonser till de kunder som checkar in med sin smartphone på företaget sida/"Place".

Läs mer

fredrik_mattsson_80x130karin_annervall_paro_100x130ULIs bolagsstyrelse, som beslutar om ULIs verksamhet på operativ nivå, har nu förstärkts med två personer. På bolagsstämman som hölls 11 maj utsågs styrelsemedlemmar för ett år framåt. Fredrik Davidsson, Mikael Elmquist och Jan Zakariasson valdes om och de mycket välkomna nytillskotten är Fredrik Matsson från SIS Stanli och Metrias VD Karin Annerwall Parö.

Läs mer

Företaget Groupon släppte den 10 maj tjänsten Groupon Now i samband med att deras Iphone-app blev tillgänglig. Detta är tjänsten som utmanar Facebook Deals - som ännu inte kommit till Sverige men som det redan skrivits en del om. Groupon Now använder tre parametrar för att hjälpa användaren hitta de mest relevanta lokala erbjudandena;
Läs mer