Lycksele kommun har tillsammans med GIS-konsulter tagit fram verktyget som ska hjälpa politikerna att ta beslut ur ett jämställt perspektiv. Kartor med cirkeldiagram används för att skapa en bättre överskådlighet, både vad gäller könsfördelning och hur mycket pengar som satsas inom olika delar i kommunen.

Läs mer