Högskoleverket är den myndighet som kvalitetssäkrar alla högskoleutbildningar i Sverige. Nu har turen kommit till geomatikutbildningarna. Utbildningar i geomatik ges vid Lunds universitet, Karlstad universitet och Högskolan i Gävle.

Karin Annerwall Parö, (fd) vd Sweco Systems, kommer efter årsskiftet att gå in i rollen som vd för Metria (den del av Lantmäteriets verksamhet som kommer att bolagiseras).

Metrias divisionschef Helèn Mårtensson har nu lämnat Lantmäteriet och tillträder som samhällsbyggnadschef i Huddinge kommun 1 januari.

Läs mer