Företaget Groupon släppte den 10 maj tjänsten Groupon Now i samband med att deras Iphone-app blev tillgänglig. Detta är tjänsten som utmanar Facebook Deals - som ännu inte kommit till Sverige men som det redan skrivits en del om. Groupon Now använder tre parametrar för att hjälpa användaren hitta de mest relevanta lokala erbjudandena;
Läs mer

En rymdstrategi för Europeiska unionen som kommer till nytta för dess medborgare ska tas fram. I ett meddelande från Europeiska kommissionen finns information om utvecklingen av satellitnavigationssystemet Galileo och EGNOS samt GMES (systemet för miljöövervakning och säkerhet).

Läs mer

Garmin och Eniro har tecknat ett nordiskt samarbetsavtal som ger möjligheten att söka privatpersoner och företag direkt i GPS-navigatorn. Eniro kommer leverera sökning av privatpersoner och företag till Garmins uppkopplande nüLink bilnavigatorer.

Läs mer

Ni som bor i Stockholm har förhoppningsvis hittat den nya fantastiska Cykelreseplaneraren från Stockholms stad. De mycket detaljerade kartorna, med alla cykel- och gångbanorna som Stockholms stad har i sina olika system, används också i ett mobilt navigationssystem för synskadade. Systemet beräknas vara i drift i slutet av året. En promenad om dan kan då bli en självklarhet även för synskadade.

Läs mer

Igår den 5 maj beslutade Regeringen om att tillsätta en utredning för att se över Sveriges havsgränser. Tydliga havsgränser är en förutsättning för att veta var svensk lag gäller och senast Sveriges sjöterritorium sågs över var 1966. Sedan dess har ju mättekniken utvecklats väsentligt och idag kan vi få mycket bättre precision. Detta och den landhöjning som skett motiverar utredningen.

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

Geodata i media

Hittade inte flödet

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo