På GIT 2011 kommer ULI att leda ett seminarium i två delar på tema Bättre tillgång till geodata med diskussioner om hur vi släpper loss geodata i Sverige. Vi bjuder på föredrag om bland annat open source, OpenStreetMap och "geodata för alla". Dessutom kan vi presentera två visioner om hur tillgängligheten till geodata ser ut 2014. För var sin vision om vad som kommer gälla år 2014 står Tom Blackmore, Arctictiger, och Anders Lundquist, Lantmäteriet.

Läs mer

Den nya versionen av Geodataportalen är öppen, vilket innebär att det inte krävs någon inloggning för att söka och titta i portalen. Däremot krävs det fortfarande inloggning för betaltjänster, för att publicera metadata och för deltagande i diskussionsforum. För att använda betaltjänster och publicera metadata krävs det att du skrivit avtal.

Läs mer

Geodatasekretariatet har tillsammans Lunds universitet tagit fram en metod baserad på Balanserat styrkort som visar "status" av den svenska infrastrukturen för geodata. Syftet är att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna följa och presentera utvecklingen av den svenska infrastrukturen för geodata.

Läs mer

ULI välkomnar de nya medlemmarna:

  • GISassistANS AB
  • GIS-gruppen
  • Kramfors kommun
  • Tieto Sweden AB