Ett nationellt FoU-forum för geodataområdet har etablerats för att främja tillväxt av innovationer inom geodataområdet. FoU-forumet höll sitt andra möte den 7 juni i Stockholm, där frågor med forsknings- och utvecklingsanknytning inom geodataområdet diskuterades.

Läs mer

Dataspecifikationer för de geodata-teman som ingår i bilaga II och III i miljödirektivet INSPIRE är nu tillgängliga på INSPIREs webbplats. SDICs (Spatial Data Interest Communities) och LMOs (Legaly Mandated Organisations) inbjuds att ge synpunkter på innehållet, senast den 21 oktober.
Läs mer

geoinfo2011_face_banner_468x60

Nu är programmet för ULIs GEOINFO och Nordic SDI Seminar klart. Arrangemanget som pågår 3-5 oktober på Uppsala Konsert & Kongress innehåller bl a två temablock om SDI (Spatial Data Infrastructure) och många goda exempel på GIS. I år satsar vi också på workshops och vi hoppas att ni ska uppskatta dem! Läs vidare för mer information - bland annat om våra keynotes!

Läs mer