Trafikverket har följt upp pilotprojektet om kommunal reserevision i Orust och Marks kommuner. Fordonsekonomi och transportlogistik inom bland annat omsorgsverksamhet och hemtjänst har granskats. Här har det visat sig finnas stora vinster att hämta  i form av mindre koldioxidutsläpp, minskade bilkostnader och frigjord tid för personalen.

Läs mer