Arbeta smart i planering och byggande genomfördes för tolfte gången den 9-10 februari i Stockholm. Presentationerna från seminariet, som naturligtvis handlar mycket om GIS, finns nu publicerade i pdf. Även videopresentationer kommer att läggas upp. Vi meddelar när även dessa finns på plats.

Läs mer

Humboldt är ett EU-finansierat projekt inom 6e ramprogrammet (FP6). Ett av målen med projektet är att utveckla programvara, baserade på öppen källkod, för harmonisering av geodata. Projektet har nu nått en fas där resultaten ska spridas, och en uppsättning av e-lärandekurser har därför tagits fram.

 

Läs mer

EUs strukturfonder har beviljat en projektansökan för att skapa en webbaserad informations- och ansökningsplattform. Projektet, som kallas RIGES, Regional Innovativ GIS- och E-tjänstsamverkan, ska ta fram ett planeringsverktyg för företag och enskilda som vill etablera, bygga ut eller ändra sin verksamhet i Västernorrlands län.

Läs mer

Lantmäteriets geodesienhet genomför årligen en enkätundersökning kring införandet av det nationella referenssystemet SWEREF 99 och höjdsystemet RH 2000 i statliga myndigheter och bolag. Resultatet av 2010 års undersökning finns nu sammanställt.

Läs mer

I december 2010 skickade Geodatasekretariatet ut den andra av årligen återkommande nöjdhetsundersökningar för användare av Geodataportalen. Nu finns en sammanställning av enkätresultatet publicerad. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad användare av Geodataportalen tycker om innehållet och vilken information de förväntar sig att finna på portalen - för att kunna göra förbättringar.

Läs mer