INSPIRE Conference 2011 arrangeras detta år 27 juni-1 juli i Edinburgh, Skottland. Temat för årets konferens är "INSPIREd by 2020 - Contributing to smart, sustainable and inclusive growth". Call for papers gäller t o m 24 februari.

Läs mer

Tidningsbärarna ser till att cirka 1,1 miljoner läsare i södra Sverige får sin tidning varje morgon. Nu påbörjar de införandet av stöd från geografiska informationssystem (GIS) för att höja effektivitet och distributionskvalitet i sin verksamhet, och har valt ESRI S-GROUP som leverantör av system, konsult- och utvecklingstjänster.

Läs mer

I mitten av december lanserades en databas - Ekvator - för enhetlig terminologi inom geodataområdet. Här kan man föreslå förbättringar av befintliga termer och dess definitioner, ge förslag på att ta bort termer som inte längre är aktuella och lämna förslag på nya termer.

Läs mer

Snart är det nytt år och det innebär också förändringar i ULIs styrelser. På årsmötet för föreningen ULI, som hölls 21 oktober, utsågs fem nya ledamöter för 2011:

Läs mer