esdinet-eurogiEUROGI och eSDI-Net bjuder in alla som ansvarar för en regional eller lokal SDI (infrastruktur för geodata) att delta i EUROGI/eSDI-Net sub-national SDIs Best Practices Awards 2011. Geodatainfrastrukturens storlek eller i vilken del av Europa den finns har ingen betydelse.

Läs mer

Ett nationellt FoU-forum för geodataområdet har etablerats för att främja tillväxt av innovationer inom geodataområdet. FoU-forumet höll sitt andra möte den 7 juni i Stockholm, där frågor med forsknings- och utvecklingsanknytning inom geodataområdet diskuterades.

Läs mer

Dataspecifikationer för de geodata-teman som ingår i bilaga II och III i miljödirektivet INSPIRE är nu tillgängliga på INSPIREs webbplats. SDICs (Spatial Data Interest Communities) och LMOs (Legaly Mandated Organisations) inbjuds att ge synpunkter på innehållet, senast den 21 oktober.
Läs mer

geoinfo2011_face_banner_468x60

Nu är programmet för ULIs GEOINFO och Nordic SDI Seminar klart. Arrangemanget som pågår 3-5 oktober på Uppsala Konsert & Kongress innehåller bl a två temablock om SDI (Spatial Data Infrastructure) och många goda exempel på GIS. I år satsar vi också på workshops och vi hoppas att ni ska uppskatta dem! Läs vidare för mer information - bland annat om våra keynotes!

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

Geodata i media

Hittade inte flödet

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo