23 juni 2010

Pitney Bowes Business Insight får genom ett avtal med Statistiska Centralbyrån SCB tillgång till befolkningsdata i Sverige.

Genom att använda Pitney Bowes MapInfo Professional med SCB-data och kombinera dessa med kundernas egna datakällor framgår befolkningens struktur och sammansättning i ett visst givet område. De får en tydlig grafisk bild på hur och var folk bor och verkar. Sådan detaljerad kunskap är av stor betydelse när det gäller företags nyetableringar, optimering av säljdistrikt och planering av marknadsföringskampanjer.

Läs mer

För er som inte har haft möjlighet att åka på INSPIRE-konferensen som nu pågår i Krakow, finns det möjlighet att se föredragen som hålls på plenarsessionerna idag den 23 juni samt den 24 juni. Här finns videon.
Sändningen startar kl 9.00.

22 juni 2010

S-GROUP Holding är sedan en kort tid tillbaka delägare i det Luleå-baserade företaget Progira Radio Communication AB. Bolaget har haft en mycket positiv utveckling under det senaste året. För att öka tillväxttakten ytterligare och skapa marknadssynergier utökar S-GROUP Holding nu sitt ägande. 

Läs mer

Borlänge, 2010-06-14

Westan Logistik i Östersund har valt TRACS från Triona som transportledningssystem för rundvirkesverksamheten. Westan Logistik stärker därigenom verksamhetens framtida effektivitet och kvalitet.

Läs mer

Stockholm, 2010-06-02

Ronneby analyserar riskerna med vårfloden och stigande havsnivåer för att förebygga katastrofer

Ronneby kommun är bland de första i landet att tillämpa en ny analysteknik i kombination med SCBs fastighetsdata.

Med hjälp av ett fullt integrerat tredimensionellt GIS-verktyg, får man ett mycket kvalificerat beslutsunderlag för bedömning och hantering av översvämningsrisker. 

Läs mer