Geodatasekretariatet har tillsammans Lunds universitet tagit fram en metod baserad på Balanserat styrkort som visar "status" av den svenska infrastrukturen för geodata. Syftet är att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna följa och presentera utvecklingen av den svenska infrastrukturen för geodata.

Läs mer

ULI välkomnar de nya medlemmarna:

  • GISassistANS AB
  • GIS-gruppen
  • Kramfors kommun
  • Tieto Sweden AB

Nu är det dags att anmäla sig till GIT 2011. Programmet är klart och anmälan har öppnat. Konferensen, som är Nordens största mötesplats för användare och producenter av geografisk information, arrangerar ULI tillsammans med Kartografiska Sällskapet och SKMF den 29-31 mars på Elmia i Jönköping.

Läs mer

Swecos IT-konsulter ser ljust på framtiden. En bred marknad och en stor efterfrågan gör att Sweco växer och nu etablerar sin verksamhet inom geografisk data och systemutveckling även i Växjö. Verksamheten i Växjöområdet kommer att byggas upp av Annika Åström, tidigare verksam inom Saabkoncernen i Växjö.

Läs mer