Göteborg, 29 mars 2011

Carmenta Sverigekarta är en ny digital karta särskilt framtagen för att användas som beslutsstöd i verksamhetskritiska system. Den kombinerar aktuell kartinformation från Lantmäteriets Geografiska Sverigedata (GSD) med de senaste väguppgifterna ur Trafikverkets Nationella Vägdatabas (NVDB). En specialanpassad och dämpad kartografi gör kartan mycket användbar som bakgrundskarta.

Läs mer

Den 30 mars inviger Lantmäteriets generaldirektör Stig Jönsson den nya webbplatsen www.geodata.se på konferensen GIT 2011, som ULI arrangerar tillsammans med KS och SKMF i Jönköping. Geodata.se har fått ett nytt utseende och ny struktur - för att underlätta för myndigheter, kommuner och marknadsaktörer att hitta information gällande den svenska infrastrukturen för geodata.

Läs mer

Strax över hundra deltagare fick en bred inblick i vad som pågår i Sverige kring användning av öppna program och öppen källkod när Open Source för GIS 2011 hölls i Stockholm 1-2 mars. Utvärderingen visar på mycket nöjda deltagare och inför nästa års Open Source för GIS finns idéer på hur seminariet ska göras ännu bättre! Årets presentationer finns nu som videoklipp.

Läs mer