I början av hösten tillträdde Elisabeth Argus tjänsten som Stockholms stadsingenjör. Det är första kvinnan på en av de äldsta befattningarna i Stockholms Stad. Elisabeth Argus kommer närmast från tjänsten som stadsbyggnadschef i Tyresö kommun.

Läs mer