På ULIs årsmöte den 21 oktober presenterades ett förslag till nya stadgar som årsmötet tillstyrkte med några justeringar. För att fastställa stadgarna bjuder vi in alla medlemmar till ett extra årsmöte den 10 november.

Läs mer

Högskoleverket är den myndighet som kvalitetssäkrar alla högskoleutbildningar i Sverige. Nu har turen kommit till geomatikutbildningarna. Utbildningar i geomatik ges vid Lunds universitet, Karlstad universitet och Högskolan i Gävle.