Den 20 april meddelade Open Geospatial Consortium (OGC) att deras gränssnittsstandard Web Feature Service (WFS) godkänts av International Organisation for Standardisation (ISO) som internationell standard. Godkännandet är ett resultat av arbetet i ISOs tekniska kommité ISO/TC211 Geographic Information/Geomatics.

Läs mer

GMES (Global Monitoring of Environment and Security) programkommitté har antagit ett första arbetsprogram för den inledande driften 2011. Detta första arbetsprogram omfattar en budget på totalt 10 miljoner euro och inriktar sig i huvudsak på landmiljöövervakning och krishantering. Medel avsätts också för GMES rymdinfrastruktur.

Arbetsprogrammet genomförs inte i form av traditionella, öppna utlysningar utan upphandlingarna kommer att genomföras av den europeiska miljöbyrån EEA och det gemensamma forskningscentret JRC, samt ESA när det gäller rymdinfrastrukturen. Anbudsinfordingar kommer att publiceras till sommaren (juni/juli) på GMES webbsidor.

Källa: Rymdstyrelsen

Läs mer

Projektet ESDIN European Spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network — har implementerats och avslutats enligt plan (februari 2011). Det Inspireförberedande projektet har bland annat tagit fram rutiner för att testa och anpassa datamängder samt förslag på gemensamma kvalitetsmodeller.

Läs mer