SpaceBook är en röststyrd, hands-free och "eyes-free" navigator som turister kan använda för att upptäcka en stad till fots. Om ett och ett halvt år kommer forskarna i det nya EU-projektet SpaceBook presentera en första prototyp av applikationen.

Läs mer

Den 29 april var Stig Jönssons sista arbetsdag som generaldirektör (gd) för Lantmäteriet. Och idag gick Lars Jansson, Lantmäteriets planeringsdirektör, in som tillförordnad gd tills en ordinarie är på plats. Stig Jönsson avtackades av medarbetare på Lantmäteriet och samarbetspartners på huvudkontoret i Gävle den 28 april.

Läs mer

Den 20 april meddelade Open Geospatial Consortium (OGC) att deras gränssnittsstandard Web Feature Service (WFS) godkänts av International Organisation for Standardisation (ISO) som internationell standard. Godkännandet är ett resultat av arbetet i ISOs tekniska kommité ISO/TC211 Geographic Information/Geomatics.

Läs mer