I början av 2012 kommer ULI Geoforum att genomföra nästa Lägesbild GI Sverige Offentliga sektorn – en enkätundersökning om hur geodata och geografisk IT används i offentlig sektor. En referensgrupp för projektet ska bildas och intresserade medlemmar välkomnas!

Läs mer

Med hjälp av detaljerade kartor på sin webbplats tillgängliggör Umeå kommun luftföroreningsdata för alla som är intresserade av stadens miljö. Politiker och tjänstemän har fått ett lättillgängligt beslutsunderlag samtidigt som den intresserade allmänheten enkelt kan ta reda på hur det står till med luften som umeåborna andas.

Läs mer

Svenskt Vatten och ULI Geoforum hälsar välkommen till VA-GIS 2012, 25-26 januari. VA-GIS är ett forum för erfarenhetsutbyte där vi med goda exempel vill visa på den breda GIS-användningen för VA-ledningsnät. Senast detta seminarium genomfördes var 2008 och det har hänt väldigt mycket sedan dess. Mer information och anmälan

va-gis2012-468