22 juni 2010

S-GROUP Holding är sedan en kort tid tillbaka delägare i det Luleå-baserade företaget Progira Radio Communication AB. Bolaget har haft en mycket positiv utveckling under det senaste året. För att öka tillväxttakten ytterligare och skapa marknadssynergier utökar S-GROUP Holding nu sitt ägande. 

Läs mer

Borlänge, 2010-06-14

Westan Logistik i Östersund har valt TRACS från Triona som transportledningssystem för rundvirkesverksamheten. Westan Logistik stärker därigenom verksamhetens framtida effektivitet och kvalitet.

Läs mer

Stockholm, 2010-06-02

Ronneby analyserar riskerna med vårfloden och stigande havsnivåer för att förebygga katastrofer

Ronneby kommun är bland de första i landet att tillämpa en ny analysteknik i kombination med SCBs fastighetsdata.

Med hjälp av ett fullt integrerat tredimensionellt GIS-verktyg, får man ett mycket kvalificerat beslutsunderlag för bedömning och hantering av översvämningsrisker. 

Läs mer