Europeiska kommissionens JRC (Joint Research Center) meddelar att kommissionen kommer att tillgängliggöra offentliga data, inklusive geografiska data, oavsett om det är för kommersiell eller icke kommersiell användning. De uppmanar också nationella myndigheter att följa detta exempel.

Läs mer

På Swecos kontor i Västerås jobbar idag cirka 100 konsulter inom arkitektur, miljö, energi och industri. Nu får de sällskap av Swecos konsulter inom geografisk IT. I januari 2012 börjar Eva-Mi Einvall som ny gruppchef med uppgiften att starta upp Swecos verksamhet inom geografisk IT i Västerås.
Läs mer

Under hösten har Geodatasekretariatet, i samarbete med ULI Geoforum, genomfört en enkätundersökning riktad mot universitet, högskolor och yrkesutbildningar. Enkäten visar på en mycket bred användning av geodata gällande datamängder, sökmetoder och forskningsområden.

Läs mer

2011 hände mycket nytt inom ULI Geoforum.

Vi antog en ny vision: ULI Geoforum ska bli Sveriges ledande mötesplats för användare och producenter av geografisk information och geografisk IT.

För att genomföra den nya inriktningen satsade ULI Geoforum mer än någonsin på att erbjuda ökad kunskap, bättre dialog och effektivare informationsflöde inom branschen. 

Läs mer