Geodatasekretariatet har gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur frågor som rör infrastrukturer för geodata tas upp inom GIS-utbildningar på högskolenivå. Enkäten visar att delar av infrastrukturen för geodata introduceras i de flesta kurser, men att den har låg prioritet i utbildningen.

Läs mer