Lantmäteriet arrangerar ett seminarium om geodatasamverkan i Stockholm 27 april. Följ utvecklingen och var med och påverka genom att delta. Seminariet ger möjlighet till frågor och diskussion i fyra parallella workshops som behandlar olika delar av arbetet med att få fram en fungerande infrastruktur för geodata i Sverige.

Läs mer

Jajja Magazine skriver 23 mars att Facebook Deals som nyligen lanserades i Storbritannien är på gång i Sverige, enligt Facebooks nordenchef Martin Ingemansson. Detta är ett bra exempel på Location Based Services - något som ULI planerar ett seminarium om i höst.

Läs mer

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om att bolagisera Metria.  Det är ett beslut i linje med regeringens uppfattning att konkurrensutsatt verksamhet inte bör bedrivas i myndighetsform.

Läs mer