Med hjälp av tjänsten "Tågen på kartan" kan man nu i Finland kolla upp positionen för de tåg som är i trafik för tillfället. Tjänsten som VR (Finlands motsvarighet till SJ) har tagit fram, finns nu också som iPhone-app. Varför SJ inte har en sådan tjänst kan vi bara spekulera i.

För att möta ökande politiska och marknadsstyrda krav på ekologiska, ekonomiska och sociokulturella värden i skogen krävs rumslig planering över större områden. Planering av landskap och regioner kan vara till hjälp att styra mot hållbarhet. Kjell Anderssons nyligen publicerade doktorsavhandling visar att GIS kan användas för att analysera och presentera status och trender för hållbarhet i form av kartor som bas för kommunikation, samarbete och planering för hållbar utveckling.

Läs mer