arbeta-smart-2012-468x70

Seminariet om smarta metoder inom planering och byggande, dvs GIS, hålls för trettonde gången i ordningen den 1-2 februari i Stockholm. Liksom tidigare har vi valt ut de senaste intressanta praktikfallen hos kommuner och myndigheter. Seminariet kommer att ha fokus på hur hållbar utveckling kan hanteras i planeringsprocessen med hjälp av PBL, Plan- och bygglagen. Läs programmet och anmäl dig här

I början av 2012 kommer ULI Geoforum att genomföra nästa Lägesbild GI Sverige Offentliga sektorn – en enkätundersökning om hur geodata och geografisk IT används i offentlig sektor. En referensgrupp för projektet ska bildas och intresserade medlemmar välkomnas!

Läs mer