Den 25 mars i Bryssel på EUROGIs senaste styrelsemöte valdes Bruce McCormack, president i IRLOGI (Irlands organisation för geografisk information), till president i EUROGI, European Umbrella Organisation for Geographic Information.

Läs mer