Projektet ESDIN European Spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network — har implementerats och avslutats enligt plan (februari 2011). Det Inspireförberedande projektet har bland annat tagit fram rutiner för att testa och anpassa datamängder samt förslag på gemensamma kvalitetsmodeller.

Läs mer