GIT 2011, som ULI arrangerade i samarbete med Kartografiska Sällskapet och SKMF, avslutades idag. Ca 1200 deltagare var på plats! ULI riktar ett stort tack till alla som bidrog till att konferensen blev så bra som den blev; medarrangörerna Kartografiska Sällskapet och SKMF, föredragshållare, sessionsledare, utställare och deltagare! Du som var där har nu möjlighet att svara på en utvärderingsenkät.

Till utvärderingsenkäten för GIT 2011

Göteborg, 29 mars 2011

Carmenta Sverigekarta är en ny digital karta särskilt framtagen för att användas som beslutsstöd i verksamhetskritiska system. Den kombinerar aktuell kartinformation från Lantmäteriets Geografiska Sverigedata (GSD) med de senaste väguppgifterna ur Trafikverkets Nationella Vägdatabas (NVDB). En specialanpassad och dämpad kartografi gör kartan mycket användbar som bakgrundskarta.

Läs mer

Den 30 mars inviger Lantmäteriets generaldirektör Stig Jönsson den nya webbplatsen www.geodata.se på konferensen GIT 2011, som ULI arrangerar tillsammans med KS och SKMF i Jönköping. Geodata.se har fått ett nytt utseende och ny struktur - för att underlätta för myndigheter, kommuner och marknadsaktörer att hitta information gällande den svenska infrastrukturen för geodata.

Läs mer