Den 29 april var Stig Jönssons sista arbetsdag som generaldirektör (gd) för Lantmäteriet. Och idag gick Lars Jansson, Lantmäteriets planeringsdirektör, in som tillförordnad gd tills en ordinarie är på plats. Stig Jönsson avtackades av medarbetare på Lantmäteriet och samarbetspartners på huvudkontoret i Gävle den 28 april.

Läs mer

Den 20 april meddelade Open Geospatial Consortium (OGC) att deras gränssnittsstandard Web Feature Service (WFS) godkänts av International Organisation for Standardisation (ISO) som internationell standard. Godkännandet är ett resultat av arbetet i ISOs tekniska kommité ISO/TC211 Geographic Information/Geomatics.

Läs mer

GMES (Global Monitoring of Environment and Security) programkommitté har antagit ett första arbetsprogram för den inledande driften 2011. Detta första arbetsprogram omfattar en budget på totalt 10 miljoner euro och inriktar sig i huvudsak på landmiljöövervakning och krishantering. Medel avsätts också för GMES rymdinfrastruktur.

Arbetsprogrammet genomförs inte i form av traditionella, öppna utlysningar utan upphandlingarna kommer att genomföras av den europeiska miljöbyrån EEA och det gemensamma forskningscentret JRC, samt ESA när det gäller rymdinfrastrukturen. Anbudsinfordingar kommer att publiceras till sommaren (juni/juli) på GMES webbsidor.

Källa: Rymdstyrelsen

Läs mer