Garmin och Eniro har tecknat ett nordiskt samarbetsavtal som ger möjligheten att söka privatpersoner och företag direkt i GPS-navigatorn. Eniro kommer leverera sökning av privatpersoner och företag till Garmins uppkopplande nüLink bilnavigatorer.

Läs mer

Ni som bor i Stockholm har förhoppningsvis hittat den nya fantastiska Cykelreseplaneraren från Stockholms stad. De mycket detaljerade kartorna, med alla cykel- och gångbanorna som Stockholms stad har i sina olika system, används också i ett mobilt navigationssystem för synskadade. Systemet beräknas vara i drift i slutet av året. En promenad om dan kan då bli en självklarhet även för synskadade.

Läs mer

Igår den 5 maj beslutade Regeringen om att tillsätta en utredning för att se över Sveriges havsgränser. Tydliga havsgränser är en förutsättning för att veta var svensk lag gäller och senast Sveriges sjöterritorium sågs över var 1966. Sedan dess har ju mättekniken utvecklats väsentligt och idag kan vi få mycket bättre precision. Detta och den landhöjning som skett motiverar utredningen.

Läs mer

SpaceBook är en röststyrd, hands-free och "eyes-free" navigator som turister kan använda för att upptäcka en stad till fots. Om ett och ett halvt år kommer forskarna i det nya EU-projektet SpaceBook presentera en första prototyp av applikationen.

Läs mer