Allt mer skannade data skapar ett behov av att kunna hantera och använda dessa datamängder, så kallade punktmoln, på ett bra sätt. Adtollo har utvecklat en punktmolnsmodul i Topocad som hanterar mycket stora mängder skannade punkter och ger verktyg för att kunna bearbeta och arbeta med punktmolnen.

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo