Swecos verksamhet inom geografisk information expanderar och etablerar sig i Gävle. Den nya gruppen flyttar in i Swecos lokaler på Norra Skeppsbron 1, där de samverkar med Swecos övriga cirka 35 konsulter på orten.

Läs mer

Lantmäteriet i samverkan med ESRI S-GROUP Sverige och Linfo Norrbotten utlyser ett resestipendium till minne av Stefan Stenlunds betydelsefulla banbrytande insatser inom GIS-tekniken i Sverige. Sista ansökningsdag är 6 maj 2011.

Läs mer

ULI drar nu igång kursverksamhet i GIS. Redan i vår planeras de första kurserna om:

- Möjligheterna med GIS – en introduktion
- Geografisk IT för beslutsfattare

Läs mer

På GIT 2011 kommer ULI att leda ett seminarium i två delar på tema Bättre tillgång till geodata med diskussioner om hur vi släpper loss geodata i Sverige. Vi bjuder på föredrag om bland annat open source, OpenStreetMap och "geodata för alla". Dessutom kan vi presentera två visioner om hur tillgängligheten till geodata ser ut 2014. För var sin vision om vad som kommer gälla år 2014 står Tom Blackmore, Arctictiger, och Anders Lundquist, Lantmäteriet.

Läs mer

Den nya versionen av Geodataportalen är öppen, vilket innebär att det inte krävs någon inloggning för att söka och titta i portalen. Däremot krävs det fortfarande inloggning för betaltjänster, för att publicera metadata och för deltagande i diskussionsforum. För att använda betaltjänster och publicera metadata krävs det att du skrivit avtal.

Läs mer