Den 27 mars på Kartdagarna håller ULI Geoforum både ett extra årsmöte och ordinarie årsmöte 2012. Föreningens ordinarie årsmöte 2012 kommer att hållas i enlighet med förslaget till föreningens nya stadgar, som godkändes på årsmötet 4 oktober 2011 i Uppsala, under förutsättning att det extra årsmöte som hålls alldeles innan (kl 15.15 i samma lokal) bekräftar stadgeändringen.

Läs mer

Geodatasekretariatet har gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur frågor som rör infrastrukturer för geodata tas upp inom GIS-utbildningar på högskolenivå. Enkäten visar att delar av infrastrukturen för geodata introduceras i de flesta kurser, men att den har låg prioritet i utbildningen.

Läs mer