Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Det konstaterar Lantmäteriet i sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt först. En nationell plattform för tillgång till relevanta geodata är ett av förslagen i rapporten. Lantmäteriet föreslår också ett fortsatt regeringsuppdrag.

Läs mer

Den 31 januari invigdes Gävle Innovation Arena, som ska stötta forskare, studenter, innovatörer, verksamhets- och produktutvecklare att hitta lösningar för framtidens smarta, hållbara och livskraftiga stad. Här är geodata en viktig resurs. Under invigningen fick ett hundratal gäster lyssna till ett gediget program med tunga aktörer och virtuella fyrverkerier.

Läs mer

Det senaste året har företag, myndigheter och organisationer kostnatdsfritt kunnat ladda ner alla svenska geodatastandarder och handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet. Det har varit möjligt tack vare ett samarbete mellan Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute. Utfallet är så lyckat att Lantmäteriet och SIS nu förlänger avtalet med tre år.

Läs mer

Verkligheten är tredimensionell. Nu finns möjlighet för Sveriges kommuner och statliga myndigheter att uppgradera och utnyttja fördelarna med 3D. Agency9 lanserade förra året en nationell 3D-karta som webbtjänst, baserad på Lantmäteriets höjddata och flygfoto. 3D-kartan anpassas i CityPlanner med egna lager av information från WMS eller annat.

Läs mer

Det var fullsatt när Geoforum Sverige och BIM Alliance arrangerade sin fjärde drönarkonferens. Deltagarna fick ta del av exempel som visade på nyttan med drönare som datainsamlare inom olika expertområden, spaningar om framtidens möjligheter och positiva nyheter i regelverket. Nu kan du läsa om vad som hände under dagen och ta del av presentationer och intervjuer som gjordes på konferensen.

Läs mer