Nu är du välkommen att bidra till konferensinnehållet på Position – för digitalt samhällsbyggande 2030. Position är en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Under två dagar i mars nästa år för vi dialog om hur vi, på bästa sätt med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här lyfter vi fram de goda exemplen. Vilka kan du bidra med?

Läs mer

Inom Smart Built Environment finns projektet "Datakvalitet och dataansvar" som fokuserar på datakvalitetsfrågor inom samhällsbyggnadsprocessen i Sverige. Inom ramen för detta projekt har det nyligen publicerats en rapport om beskrivning av geodatakvalitet med fokus på integration av BIM-data och geodata. Rapporten har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan KTH och Lunds universitet.

Läs mer

Systerbolagen Symetri, Adtollo och Sokigo arbetar tillsammans för att kunna erbjuda marknadens bästa MBK-lösning TopoDirekt. Stödet för utbyte av data enligt Registerkarte-GML blir en naturlig del i TopoDirekt. Det kommer även levereras till kunder som använder lösningen Geodatapaketet. I april i år godkände Lantmäteriet bolagen som leverantör av det nya formatet.

Läs mer