Nu kan du ta del av hela konferensprogrammet för Smarta städer 2017 med över 70 sessioner, 100 talare, spännande keynotes och paneler. Programmet består av gemensamma sessioner och fyra parallella spår på tema uppkopplad infrastruktur, medskapande medborgare, urban mobilitet samt hållbar och trygg miljö. 

Geoforum Sverige är medarrangör av konferensen och vill du bara grotta ner dig i vad geodata bidrar med i den smarta staden/kommunen finns möjlighet till det. Du kan också vidga dina vyer och lära mer om angränsande teknikområden och viktiga frågor i utvecklingen av det smarta samhället!

Läs mer

Med grund i Lantmäteriets framställan om öppna geodata och den utredning som Ekonomistyrningsverket nyligen presenterat kring avgiftsfritt registerutbyte mellan stat och kommun, ser Lantmäteriet ett tydligt behov av att påbörja ett arbete med en ny samverkansmodell som inte baserar sig på intäktsfördelning. Lantmäteriet och SKLs samverkansgrupp har därför i samförstånd kommit fram till att Lantmäteriet säger upp avtalen som reglerar ersättningarna i de så kallade ABT- samt DRK- och NDRK- avtalen. Förberedelserna inför uppsägningarna är nu i full gång och de ska vara distribuerade till alla Sveriges 290 kommuner före den 30 juni.

Hur ser det offentliga åtagandet ut framöver inom geodataområdet? Hur påverkar en reform mot öppna data det offentliga åtagandet? Vad gör staten och kommunerna idag, och vad gör näringslivet? Behöver rollerna ändras och hur då? Det var frågor som diskuterades på Geoforum Sveriges första möte om offentligt åtagande, den 14 juni. Deltagarna på mötet var överens om att gränsdragningarna behöver förtydligas.

Läs mer

Ett delprojekt inom Smart Built Environment ska ta fram ett paket med kompetenshöjande kurser i BIM och geodata/GIS för digitalisering inom planering och byggande. En första workshop om upplägget för kurserna hölls den 31 maj, och Geoforum Sveriges kanslichef Susanne Nellemann Ek representerade geodatabranschen på mötet. Kursinnehållet ska vara av hög kvalitet och kurserna kommer att ge högskolepoäng eller certifikat.

Läs mer

Regeringen har konstaterat att it-projekt som bedrivs inom offentlig sektor ofta är dyra, saknar resultatfokus och drar ut på tiden. Som svar på det har regeringen gett en expertgrupp, i form av en kommitté, i uppdrag att stödja Lantmäteriet, Trafikverket och andra stora myndigheter i deras arbete med större it- och digitaliseringsprojekt. Ordförande för expertgruppen är Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län, ordförande i Swentec och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra