Den 15 september öppnar nästa utlysning inom Smart Built Environment. Utlysningen består av två delar: en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet. Som ofta idag handlar det mycket om data, till exempel frågor om form för insamling, förvaltning och åtkomst av data, men också om vem som tar ansvar för vad. 

Läs mer

Smart Built Environment initierar nu ett nytt strategiskt projekt inom ramen för fokusområde Innovationslabb. Som start på detta projekt hålls en öppen workshop – Idéverkstad innovationslabb – den 6 september. Syftet är att bygga nätverk, identifiera möjligheter och avgränsningar samt inspirera till samverkan inom digitaliseringen i samhällsbyggandet. Särskilt fokus kommer läggas på de behov som finns inom offentlig förvaltning.

Läs mer

Det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer lanserade sitt nya namn Viable Cities på ett seminarium under Almedalsveckan. Öppna utlysningar är ett av de sätt som programmet bidrar till innovationer inom smarta hållbara städer. Just nu pågår förberedelser för den första utlysningen som beräknas öppna i början av oktober.

Läs mer

I december gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att utreda om det behövs tydligare styrmedel för att reglera vilken standard som ska gälla för informationen i en grundkarta till detaljplan. Nu är rapporten klar och svaret är ja. Rapporten tar också upp andra åtgärder som behövs för att få till ett smidigt digitalt informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer

Trafikverket har överlämnat sitt förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 till regeringen. Geodata är grundläggande inom utveckling av transportsystem, trafikanalyser och tjänster för resande. I de planerade forsknings- och innovationssatsningarna inom området kan geodatabranschen bidra. Planen får också stor betydelse för utvecklingen av smarta städer och samhällen.

Läs mer