Den femte utlysningen från Smart Built Environment öppnar 9 mars. Denna gång kommer 6 miljoner kronor att fördelas på projekt som handlar om digitaliseringens affärsmodeller, risker och incitament. Det strategiska innovationsprogrammet ser gärna företag som sökande men välkomnar också andra sökandegrupper som kan titta på nya processer, roller, mervärden och värdekedjor. 

Läs mer

Agency9 stöttar redan idag ett 40-tal kommuner i Sverige med lösningar för stadsbyggnad och GIS där enormt stora virtuella 3D-modeller strömmas på internet. Nu lanserar företaget en lösning för att strömma byggnader och annan geometri direkt från databaser i strukturer som CityGML (OGC standard), Svensk Geoprocess eller liknande. Kunder kan nu lagra byggnader på ett strukturerat sätt och själva, via CityPlanner, uppdatera byggnader som är nya eller förändrade.

Läs mer

Rapporterna om samhällsnyttan med öppna geodata kommer allt tätare. Och trots att det ser ut att bli samhällsekonomiskt lönsamt ifall staten öppnade sina geodata, och företagen skulle applådera, så har det ännu inte hänt. Därför arrangerar Geoforum Sverige ett frukostseminarium om öppna geodata den 9 mars, med riksdagspolitiker och näringsliv i panelen.

Läs mer