I år är Geodataseminarium 2017 en del av Smarta Städer 2017, Sveriges nya mötesplats för morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande. Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdagen den 23 november klockan 9.30–12.00, på Kistamässan i Stockholm. På seminariet presenteras vad Geodatarådet har jobbat med under 2017 och fokusområden för 2018. Seminariet ger också information om nordiskt strategiutveckling inom geodataområdet.

Läs mer och anmäl dig här

Den 17-20 april 2018 hålls GISRUK (GIS Research UK) 2018 på University of Leicester, i mellersta England. Det är den 26e årliga forskningskonferensen inom geografisk IT i Storbritannien, och nu kör de ett Call for papers fram till 15 december. Arrangörerna är intresserade av bidrag från Sverige. Alla "papers" inom teoretisk och tillämpad geografisk IT välkomnas. Det finns inget särskilt tema.

Läs mer

Nu har Boverket levererat rapporten om digitala detaljplaner. Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner. Därför föreslår myndigheten att det i plan- och bygglagen (PBL) införs en reglering av att informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form. Boverket föreslår också en ändring i plan- och byggförordningen (PBF) som ger Boverket rätt att meddela närmare föreskrifter om detta.

Läs mer

Här hittar du Geoforum Sveriges senaste nyhetsbrev, där du kan läsa om våra vässade budskap inom föreningens påverkansarbete, standardisering av grundkartan till detaljplanen, utlysningar som är högintressanta för geodatabranschen, vad som händer på mötesplatsen Smarta städer och mycket mer. 

Läs nyhetsbrev nr 10 2017, som skickades 5 september och börja prenumerera här!

Den 5-6 oktober har Geoforum Sverige strategidagar. Då blickar styrelsen framåt och sätter inriktningen för vad Geoforum Sverige ska uppnå i vårt påverkansarbete de kommande åren.

Läs mer