Jobbar du på ett företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering? Nu delar Tillväxtverket ut affärsutvecklingscheckar för att ge små företag möjligheten att ta in extern kompetens inom digitalt utvecklingsarbete. Kanske behöver ni kommunicera digitalt på nya sätt eller få in annan IT-kompetens i utvecklingsprojekt?

Läs mer

Geoforum Sverige hade årsmöte tidigare under maj, då medlemmarna bland annat röstade igenom namnbytet från ULI Geoforum till Geoforum Sverige. Vi har också nöjet att meddela att föreningens styrelse förstärktes på årsmötet. Sex nya ledamöter valdes in i styrelsen som nu utgörs av totalt tolv medlemmar.  

Läs mer

Konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 hölls den 8-9 maj. En av talarna var Trafikverkets Jesper Niland, teknisk chef Förbifart Stockholm, som berättade om användandet av digitala hjälpmedel i Förbifart Stockholms planering, projektering och byggande. Under sin presentation på konferensen delade han med sig av Trafikverkets erfarenheter, vilka medgångar och utmaningar de stött på under arbetets gång.

Läs mer

I DN Debatt idag, den 15 maj, skriver civilminister Ardalan Shekarabi om hur regeringen nu snabbar på arbetet för öppna data i offentlig sektor. Viktiga insatsområden är att öka tillgängliggörandet av öppna data, främja datadriven innovation, och se till så att bra grunddata finns tillgängliga för datadriven förvaltning. Som exempel på samhällsnytta med öppna data tar han upp Lantmäteriets kartläggning inom skogsnäringen som visar på ekonomiska och miljömässiga nyttor om alla aktörer haft samma kartunderlag.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra