Mittköping är resultatet av SKLs program LEDA för smartare välfärd. Det är en digital kommun i framkant, där hinder undanröjs, och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Mittköping är en wiki och därmed en metod som bygger på samskapande och delaktighet.

Läs mer

Nu är Lantmäteriets tjänst för att ansöka om avstyckning, fastighetsreglering, klyvning och sammanläggning helt digital. Från och med 12 september kan man med e-legitimation fylla i sin ansökan, skriva under och vidimera alla eventuella bifogade handlingar direkt i e-tjänsten. 

Läs mer

Regeringen har gett Statens geotekniska institut (SGI) ytterligare medel för att vidareutveckla Geokalkyl och ta fram ett utbildningspaket för införande. Geokalkyl vänder sig i första hand till kommuner som har behov av att i tidiga planeringsskeden jämföra kostnaden för olika bebyggelsealternativ. Med kartor och 3D-visualiseringar av bebyggelseområden visar systemet på de geotekniska kostnaderna för markbyggande. Systemet kan alltså bidra till att minska kostnaderna vid byggande av bostäder och infrastruktur.

Läs mer

Nu är programmet släppt för den nordiska konferensen på tema klimat och risk i Reykjavik den 12 oktober. Arrangörer är Geoforum Sveriges isländska systerorganisation LISA och GI Norden. Som inledningstalare ser vi Islands Minister of Environment. Matthew Roberts från Icelandic Meteorological office kommer hålla ett keynote på tema "Design and use of online geo-forms for public observations of natural hazards in Iceland".

Läs mer

Den 7 september kom budgetförslaget från regeringen att avsätta 12 miljoner kronor per år för en ny nationell laserskanning. Det är en investering som kommer att betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt. Behovet av uppdatering är stor; de data som nu används kommer från den laserskanning som Lantmäteriet inledde 2009. 

Läs mer