Den 22-23 maj samlades närmare 80 personer i Köpenhamn för att lära mer om och diskutera analys och visualisering av befolkningsdata. Mötesplatsen Nordic Conference on Geodemographics arrangerades av Geoforum Sverige och Geoforum Danmark i samarbete. Geodemografi handlar helt enkelt om människor i tid och rum, och data om detta kan skapa ny betydelsefull kunskap. Är du nyfiken på vad som hände under dagarna, läs vidare och ta del av presentationerna i efterhand.

Läs mer

Dagens gymnasieväljare vill helst av allt bli ingenjörer, och GIS-ingenjör hamnar på femte plats i topplistan. Det visar Yrkesguiden, som samlar information om 200 olika yrken på Gymnasium.se. Sajten har kartlagt hur många sökningar som gjorts på respektive yrke mellan 1 september 2016 och 1 maj 2017.

Läs mer

På Nationella innovationsrådets möte den 15 maj var en av punkterna Öppna data för nya lösningar. Barbara Ubaldi, projektledare från OECD som arbetar med digital förvaltning och öppna data, var inbjuden till mötet för att presentera hur andra länder arbetar med öppna data. Regeringen har givit OECD i uppdrag att granska och komma med förslag på hur Sverige kan öka takten i att utnyttja och tillgängliggöra data i offentlig sektor.

Läs mer

Torbjörn Fängström, programchef för det strategiska innovationsprogrammet inom Internet of things (IoT), medverkade på konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017. Här berättade han om IoT-teknikens påverkan och inverkan på samhällsbyggnadssektorn, vilken potential som finns i arbetet med digitala metoder framåt och varför IoT är ett intressant verktyg i samhällsbyggandet. Läs en intervju med honom här.

Läs mer

Den 24 maj utsåg regeringen Anders Sjelvgren till generaldirektör och chef för Boverket. Han har närmast tjänstgjort som divisionschef på Research Institutes of Sweden, RISE. Anders Sjelvgren tillträder sin tjänst den 1 juli 2017.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra