Svensk geoprocess arbetar nu hårt inför lanseringen av geodataspecifikationerna version 3.0. Dessa ska ge effektivare arbetsprocesser mellan främst kommunerna och Lantmäteriet. Specifikationer för sex av totalt nio utvalda temaområden, har varit ute på remiss under sommaren. Nu kan du läsa om utvecklingen i den nya versionen som släpps 1 november.

Läs mer

Sedan den 1 juli 2017 får statliga myndigheter tillgång till fastighetsinformation och viss geografisk information avgiftsfritt. Det har möjliggjorts för att Lantmäteriet i budgetpropositionen inför 2017 fick extra anslag för att tillhandahålla geodata utan avgift till statliga myndigheter. 

Läs mer

Fem dagar innan budgeten presenteras den 20 september kom årets första motion om öppna geodata. "Öppna geodata ger samhällsekonomiska vinster" är en fristående enskild motion lämnad av Penilla Gunther (KD). Hennes förslag till riksdagsbeslut är: "Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finansieringsmodellen utreds för Lantmäteriets geodataförsörjning och tillkännager detta för regeringen."
 

Den aktuella Nationella geodatastrategin gäller för perioden 2016-2020 och beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Men hur går det i arbetet för att nå målen i geodatastrategin? Lantmäteriet och Geodatarådet har tagit fram en gemensam handlingsplan för detta. Nu kan du ta del av en lägesrapport för de elva aktiviteterna i handlingsplanen för 2017.

Läs mer

Vi har nöjet att presentera Zeto som ny medlem i Geoforum Sverige. Zeto är den minimala konsultbyrån med den stora passionen inom öppna data och trafikrelaterad information. Vd Elias Arnestrand har stort engagemang för öppna data och har varit drivande i arbetet med Trafiklab i Sverige och har även arbetat internationellt med öppen innovation. Här berättar han varför Zeto har gått in i Geoforum Sverige.

Läs mer