I höst håller Geoforum Sveriges isländska systerorganisation LISA tillsammans med GI Norden konferens i Reykjavik. Konferensens huvudfokus är miljörisker, översvämningar, allmänsäkerhet, klimatförändringar och miljöpolicys med anknytning till geodata. Även infrastruktur och ny teknik inom geodataområdet kommer att få utrymme på konferensen. Vill du vara talare på konferensen? Skicka in ditt bidrag senast 1 augusti.

Läs mer

Norconsult satsar på den senaste tekniken – drönare. Sedan slutet av förra året måste Länsstyrelsen godkänna flygning med drönare försedda med kamera, och Norconsult har nu fått tillstånd att använda drönare med kamera i sitt arbete. 

Läs mer

Johan Dozzi blir ny vd på Tyréns efter Ulrika Francke som efter tio år på posten istället tar plats i Tyréns styrelse. Under drygt 20 år har Johan Dozzi haft ledande positioner inom samhällsbyggnad och har sedan 2008 varit vd på Sweco Civil AB.

Läs mer

Tyréns har utvecklat en länstäckande solkarta för kommunerna i Västernorrlands län. Utifrån den kan man få reda på hur mycket solel en anläggning på ett tak kan producera per år. Varje år ökar antalet solenergianläggningar i Sverige och trenden förväntas fortsätta. Utöver solenergi på takytor ger Tyréns solkarta information om mängden solenergi som kommer in på en byggnads alla fasader.

Läs mer

Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Ove Eriksson efterträds från och med 1 juli av Katarina Norén. Ove Erikssons förordnande löper ut den sista juni varefter Katarina Norén tillträder den 1 juli 2017, hennes förordnande gäller till och med 30 juni 2023.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra