Kommunernas kart- och GIS-avdelningar jobbar ständigt med GIS-stöd till förvaltningarnas verksamhet, att förbättra medborgarnas tillgång till kommuninformation genom karttjänster och effektivisera datainsamling. Här hittar du information om vad Norrköping, Alingsås, Skövde, Huddinge och flera andra kommuner gjort på sistone inom geodataområdet.

Läs mer

Inom en snar framtid kommer det behövas enhetliga formuleringar och gränssnitt för en digital planprocess vid utformning av nya detaljplaner. Målet är effektivare samhällsbyggnadsprocesser. Som ett sätt att nå dit lanserar Sokigo den nya versionen av Focus Detaljplan, med stöd för SIS-standard och Boverkets nyreviderade bestämmelsekatalog. 

Läs mer

Mathias Sundin och Lars Tysklind, Liberalerna, har lagt en fristående motion om öppna geodata. I den hänvisar de till Handelshögskolans studie om effekterna av öppna geodata, som Geoforum Sverige initierat. Här kan du läsa deras förslag till riksdagsbeslut.
 
Läs mer

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att testa så kallade geostaket i demonstrationsprojekt i urban miljö. Trafikverket ska även utveckla relevanta befintliga forsknings- och innovationsprogram så att geostaket inkluderas. Det ska leda till tryggare, mer hållbara och attraktiva stadsmiljöer.

Läs mer