Ljusare framtidsutsikter för samhällsnytta med drönare

PRESSMEDDELANDE 2016-12-01, STOCKHOLM

Den 29 november hölls den årliga drönarkonferensen Effektiv datainsamling med drönare i Stockholm. Den högaktuella frågan på allas läppar var hur drönardomen kommer att påverka samhällsbyggnadssektorns arbete och om de nya riktlinjerna från Datainspektionen skulle göra det lättare att få tillstånd att använda drönare för samhällsnytta. Konferensen gav deltagarna hopp om en ljus framtid. Teknikutvecklingen inom området innebär stora och snabba förändringar i branschen.

– Med drönare kan man snabbt hämta hem helt uppdaterad kartinformation och skapa verklighetstrogna 3D-modeller av till exempel redan bebyggd miljö som ska kompletteras med ny bebyggelse. På konferensen har vi sett att tekniken är mogen och nyttorna är tydliga. Drönare är ett viktigt stöd till verksamheterna på till exempel stadsbyggnadskontoren i Sverige, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef ULI Geoforum.

drönare över stad 

Nya riktlinjer underlättar för samhällsbyggare

I oktober föll drönardomen som skakade hela branschen, inklusive drönaranvändare i samhällsbyggnadssektorn. Optimism spred sig när Datainspektionen i mitten av november kom med riktlinjer för hur Länsstyrelsen ska bedöma ansökningar. Riktlinjerna öppnar upp för undantag i lagstiftningen som underlättar för samhällsbyggnadsaktörer att få tillstånd att använda drönare.

Datainspektionen var på plats på konferensen och förtydligade vad de nya riktlinjerna innebär. Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen, meddelade även att fler riktlinjer kan komma.

Lösningar finns på krångliga tillståndsansökningar

Datainspektionen presenterade även möjligheten att ansöka om generella tillstånd, vilket underlättar både ansökan och handläggningen.

– Det innebär att man inte behöver ansöka om tillstånd till kameraövervakning för varje enskild flygning. Det ställer dock höga krav på den som ansöker att tydligt ange förutsättningarna för olika användningsområden med drönaren. Det kan exempelvis vara bra att dela upp en generell ansökan i olika kategorier, så att varje typ av användning kan prövas för sig, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen.

– Det är mycket positivt med de riktlinjer som Datainspektionen tagit fram. Det visar på en insikt om att ny teknik och utveckling ska kunna användas för samhällsnyttiga tillämpningar. Vi ser fram emot att detta också får genomslag i lagförslag från den pågående utredningen, säger Olle Samuelson, vd BIM Alliance.

Stämningen under konferensen var väldigt positiv och många ser ljust på framtidens användning av drönare.

Läs om Högsta förvaltningsdomstolens dom om att en kameraförsedd drönare kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Läs om Datainspektionens riktlinjer till Länsstyrelsen för bedömning av ansökan om tillstånd för kameraövervakning.

Bildmaterial

Övrigt bildmaterial, se geoforum.se/press.

Kontakt

Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef ULI Geoforum, 070-3115113.
Olle Samuelson, vd BIM Alliance, 070 329 04 42

Om ULI Geoforum och BIM Alliance

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Webbplats: geoforum.se

BIM Alliance är en intresseförening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering. Webbplats: bimalliance.se

Läs deltagarintervjuer här