Konferens i Uppsala om ökad samhällsnytta med geodata

PRESSMEDDELANDE 2016-10-03, STOCKHOLM

Geodata och visualiseringsteknik används i lösningar för bästa möjliga beslutsstöd, större effektivitet, säkerhet och transparens – inom till exempel krishantering och stadsbyggnad. På Geoforum 2016 den 4-5 oktober på Uppsala Konsert & Kongress finns närmare 50 talare på plats för att berätta om detta och om digitala
framgångar för uppåt 200 deltagare.

Regeringen vill med sin satsning Digitalt först använda digitaliseringens kraft för att skapa tillväxt och säkra välfärden. På detta sätt har data och geodata kommit upp på den politiska agendan.

susanne nellemann ek uli geoforum– I Sverige har vi data och geodata av hög kvalitet. Det är dags att fullt ut ta tillvara potentialen och få fram smarta välfärdslösningar. Syftet med konferensen är att visa på möjligheterna, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för branschorganisationen ULI Geoforum.

sara johansson gis-strateg uppsala kommun– På konferensen Geoforum 2016 får deltagarna en mängd exempel på när geografisk information skapar nytta inom hälsa, säkerhet och samhällsbyggnad. En rad utställare finns också på plats för att visa smarta IT-lösningar kopplat till digitalisering och geodata, säger Sara Johansson, GIS-strateg i Uppsala kommun och ordförande i Geoforumkommittén som står bakom programmet.

Under konferensen berättar till exempel:

  • Olle Bergdahl, e-strategen i Uppsala kommun, om kommunala digitala framgångar
  • Caroline Ottosson, vd AB SL, om betydelsen av geografisk information
  • forskaren Erik Lakomaa om studien om samhällsekonomisk effekt av öppna geodata
  • Stockholms Brandförsvar om hur geografi och matematik driver utvecklingen av räddningstjänsten.

 

Konferensen arrangeras av branschorganisationen ULI Geoforum och teman är: Leda digital omställning, Digitaliserat samhällsbyggande, Bättre välfärdstjänster med geodata inom hälsa och för ökad säkerhet och trygghet samt Geografisk IT i skolan.

 Läs mer om konferensen på geoforum.se

 Journalister är välkomna till konferensen

Mejla ditt namn och vilken redaktion du arbetar för till geoforum@highgrove.se om du vill delta. Vill du intervjua någon talare eller någon från ULI Geoforum? Kontakta oss.

Kontakt

Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef ULI Geoforum, 070-3115113.
Sara Johansson, ordförande Geoforumkommittén/GIS-strateg, Uppsala kommun, 018-7274528

Bildmaterial

Se sidan Press- och informationsmaterial på geoforum.se.

Om ULI Geoforum

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geografisk information och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!