Digitalt först på konferensen om en smartare samhällsbyggnadsprocess

PRESSMEDDELANDE

Den 9–10 mars i Stockholm genomför ULI Geoforum, branschorganisationen inom geodataområdet, konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2016. Lantmäteriet, som nyss fått regeringsuppdraget att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, kommer presentera hur de ser på uppdraget som utvecklingsmyndighet inom detta område.

Konferensen handlar om digitaliseringens möjligheter inom planering och byggande. Idag finns redan flera initiativ och projekt för ett digitalt obrutet informationsflöde i plan- och byggprocessen – och de presenteras här.

Digitalt obrutet informationsflöde

Ett av projekten är ”Får jag lov? – mot automatiserade bygglov”. Målet är enklare och snabbare bygglov, vilket gynnar ökat bostadsbyggande. Projektet drivs i samverkan mellan ett antal kommuner, Boverket och Blekinge tekniska högskola.

Ett kraftigt ökat bostadsbyggande är möjligt genom att många konkreta åtgärder vidtas av flera aktörer. Ett digitalt och obrutet informationsflöde är nyckeln till rejäla tidsbesparingar och ökad kvalitet i bostadsplaneringen. Planering med hjälp av 3D-visualisering ger ytterligare möjligheter att spara tid, öka kvaliteten och även förbättra medborgardialogen.

– "Arbeta-smart-konferensen” är den viktiga mötesplatsen där vi årligen visar på status för vad som är möjligt att åstadkomma med smarta digitala arbetssätt i stadsplaneringen, och i år är konferensen extra viktig, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för branschorganisationen ULI Geoforum.

arbetasmart stad 600

Om Arbeta smart inom planering & byggande

Arbeta smart inom planering & byggande 2016 är ULI Geoforums 16e konferens om hur smarta metoder och lösningar, i synnerhet geografisk informationsteknik, används inom stadsplanering, regionutveckling och byggande.

På konferensen möts geodatabranschen och experter inom planering och byggande. I år samlar den cirka 100 deltagare.

Se programmet

Bevaka konferensen!

Press är välkommen till konferensen. Kontakta oss om du är intresserad av att delta eller intervjua någon speciell talare.

Bildmaterial

Se uli-geoforum.se/press.

Kontakt

Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef ULI Geoforum, 070-3115113.
Lisa Samuelsson, projektledare för konferensen

pdfPressmeddelandet i pdf