Position 2015 – Sveriges största konferens inom samhällsbyggnadsområdet

PRESSMEDDELANDE

Fem föreningar inom geografisk IT och samhällsbyggnad anordnar 17-19 mars 2015 landets största konferens inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik, IT-stöd till samhällsbyggnadsprocesserna, e-tjänster samt visualisering och kommunikation. Eventet heter "Position 2015 – informationsteknikens innovationer utvecklar samhällsbyggandet" och hålls i Stockholm.

ULI Geoforum, Samhällsbyggarna, Kartografiska Sällskapet, Sveriges Kart- och Mätningstekniska förening samt Svenska Kommunal-Tekniska föreningen anordnar Position 2015 – informationsteknikens innovationer utvecklar samhällsbyggandet i Stockholm den 17-19 mars 2015. Det kommer att bli landets största konferens inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik, IT-stöd till samhällsbyggnadsprocesserna, e-tjänster samt visualisering och kommunikation.

Dagens samhällsbyggande utvecklas i allt högre takt. Kraven ökar på kvalitet, effektivitet, rättssäkerhet och enkelhet. Investeringar i digital informationsförsörjning förutsätter ökad samverkan och tydliga roller. Ideella föreningar och branschorganisationer inom samhällsbyggnadsområdet har viktiga roller för kunskapsutveckling och karriärutveckling. Gemensamma mötesplatser inspirerar och skapar ökade nyttor för individer, företag, kommuner och myndigheter.

Genom konferensen Position 2015 gör landets största föreningar inom detta kunskapsområde en stor gemensam satsning på att lyfta fram geografisk informationstekniks betydelse inom samhällsbyggandet.

Föreningarna hälsar varmt välkommen till Stockholm den 17-19 mars 2015!

En webbplats för Position 2015 kommer inom en snar framtid.

Kontakt

Projektledare: Mikael Tarandi, kanslichef ULI Geoforum, 073-8339090