Mikael GrönkvistMikael Grönkvist är ny konsult inom verksamhetsutveckling hos Agima i Stockholm. Mikael är nyutexaminerad civilingenjör från KTH inom Samhällsbyggnad med inriktning geografisk informationsteknik. Han kommer att arbeta med verksamhetsutveckling, datasamordning och -bearbetning, visualisering samt GIS-analyser.

Moa eklöf agimaMoa Eklöf är ny konsult inom verksamhetsutveckling hos Agima Management i Stockholm. Moa är nyutexaminerad civilingenjör inom lantmäteri med inriktning geografisk informationsteknik från LTH. På Agima ska hon arbeta med verksamhetsutveckling, kravfångst, databearbetning, kvalitetsarbete samt GIS-analyser.

Johan Dozzi blir ny vd på Tyréns efter Ulrika Francke som efter tio år på posten istället tar plats i Tyréns styrelse. Under drygt 20 år har Johan Dozzi haft ledande positioner inom samhällsbyggnad och har sedan 2008 varit vd på Sweco Civil AB.

Johan Dozzi är utbildad civilingenjör vid KTH och har arbetat inom Sweco-koncernen sedan 1994. Parallellt med chefsroller i både den svenska och den internationella verksamheten, har han varit uppdragsledare och ombud i stora infrastrukturprojekt som Norra länken, Citybanan och tunnelbaneutbyggnaden. Han är också ledamot av Svenska Teknik- och Designföretagens styrelse och vice ordförande i styrelsen för det Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030.

Mer om tillträdet

 

anders sjelvgren boverketDen 24 maj utsåg regeringen Anders Sjelvgren till generaldirektör och chef för Boverket. Han har närmast tjänstgjort som divisionschef på Research Institutes of Sweden, RISE. Anders Sjelvgren tillträder sin tjänst den 1 juli 2017. De senaste tio åren har Anders haft olika chefsbefattningar på Boverket i Karlskrona. Bland annat har han jobbat med marknadskontroll, EU-regler och boendesociala frågor. Anders Sjelvgrens förordnande gäller från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2023. Läs mer om tillträdet här.

 

Visa mer