Stockholms stad söker FME- och geodataspecialist med 3D-inriktning

Sista anmälningsdag: 2023-04-02

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad söker en FME- och geodataspecialist med 3D-inriktning, som vill vara med och realisera stadens vision om en smart och uppkopplad stad genom ändamålsenlig geodatahantering.

stockholms stad standard 180x62

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret har ca 380 anställda och vi sitter centralt på Kungsholmen med ca tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Förvaltningens verksamhet genomsyras av värdeorden professionell, lösningsorienterad, helhetssyn och arbetsglädje.

Stadsmätningsavdelningen är en av stadsbyggnadskontorets fyra avdelningar och har idag ca 70 medarbetare. Vi ansvarar bland annat för alla geodatarelaterade uppdrag på förvaltningen vilket innefattar produktion, ajourhållning samt distribution av stadens geografiska data. För att uppnå stadens vision om Stockholm som en smart och uppkopplad stad samt en effektiv stadsbyggnadsprocess är tillgången till högkvalitativa geodata, 3D-visualiseringar och analyser av olika typer en förutsättning. För att nå visionen behöver vi utveckla våra arbetsprocesser och modernisera våra system och där har vi på Stadsmätningsavdelningen en viktig roll. Vi söker därför nu en FME- och geodataspecialist med 3D-inriktning, som vill vara med och realisera stadens vision om en smart och uppkopplad stad genom ändamålsenlig geodatahantering.

Arbetsuppgifter

I rollen som FME- och geodataspecialist med 3D-inriktning kommer du att arbeta för att stödja utvecklingen som utgår ifrån användarnas behov. Du utgör en viktig specialistkompetens inom geografisk informationshantering, där fokus ligger på automatisering och dataförädling i syfte att göra våra geodata användbara i allt från komplexa analyser i 3D till kartprodukter med hög kvalitet. Tjänsten kommer att vara placerad på enhet Geodata produktion, men du kommer arbeta tätt tillsammans med 3D-teamet på Geodata distribution och ha fokus på att jobba med utveckling och ajourhållning av stadens 3D-stadsmodell (digital tvilling). Du kommer att fungera som en länk till andra verksamheter på Stadsmätningen och samarbeta nära kollegor inom avdelningen som jobbar mycket med FME-utveckling.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

 • Arbete med att stärka och implementera kopplingen mellan den objektsbaserade 3D-stadsmodellen och befintliga grundläggande geodata.
 • Utveckling av processer, metoder och verktyg med FME för effektivisering av verksamheten i stort.
 • Utveckling och ajourhållning av stadens digitala tvilling.
 • Arbete med laserdata Identifiera kort- och långsiktiga förbättringsmöjligheter utifrån omvärldsbevakning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • En avslutad och godkänd kandidatexamen med inriktning tekniskt lantmäteri, GIS, eller annan examen som arbetsgivaren bedömer som relevant.
 • Flerårig arbetslivserfarenhet av utvecklingsarbete inom geodataområdet och FME.
 • Fördjupade kunskaper inom FME.
 • Goda kunskaper inom geodata, databashantering och CAD/GIS.
 • Goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har:

 • Arbetslivserfarenhet av objektorienterad geodata i 3D, exempelvis 3D-byggnader i olika LOD-nivåer.
 • Arbetslivserfarenhet av laserdata.
 • Erfarenhet av CityGML/3DCityDB.
 • Certifiering ”FME certified professional”.
 • Erfarenhet av FME Server.
 • Arbetslivserfarenhet av informationsmodellering.
 • Arbetslivserfarenhet av förändringsarbete och modernisering av geodatasystem i en större organisation.
 • Arbetslivserfarenhet av projektbaserade arbetssätt.
 • Erfarenhet av SQL.
 • Erfarenhet av programmering.

Kompetenser:

I denna rekrytering lägger vi särskild vikt vid följande personliga egenskaper:
Som person är du ansvarstagande, självgående och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en god helhetssyn, tar hänsyn till flera perspektiv och kan göra korrekta avvägningar för verksamhetens bästa. Din kommunikation är tydlig och pedagogisk samt anpassad efter mottagare och situation. Då arbetet innefattar många kontaktytor krävs en mycket god samarbetsförmåga. Slutligen har du har en god analytisk förmåga, är utvecklingsinriktad samt tar egna initiativ till smarta lösningar. För att trivas i rollen ska du vara intresserad av att förbättra samhällsbyggnadsprocessen och bidra till en bra stad att leva i.

Vad vi erbjuder:

Som medarbetare på stadsbyggnadskontoret kan vi bland annat erbjuda:

 • utvecklande och självständiga arbetsuppgifter
 • kompetenta och kreativa kollegor
 • regelbunden och relevant kompetensutveckling
 • generösa flextidsramar
 • friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • möjlighet till hemarbete
 • övriga rabatter på olika aktivitetsmöjligheter


Läs mer och ansök hos Stockholms stad