Stockholms stad söker enhetschef till geodata produktion

Sista ansökningsdag: 2022-01-09

Stockholm växer som aldrig förr! Nu söker Stockholms stad dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

stockholms stad standard 180x62

Om arbetsplatsen

Stadsmätningsavdelningen är en av förvaltningens fyra avdelningar och har idag ca 70 medarbetare. En av avdelningens fyra enheter är Geodata produktion, för närvarande med 15 medarbetare, vilken ansvarar för kart- och mätrelaterade uppdrag på stadsbyggnadskontoret. Det innefattar huvudsakligen produktion och ajourhållning av stadens grundläggande kart- och geodata, mätning för grundkartor, nybyggnadskartor och annan bygglovsrelaterad mätning samt vissa andra mätuppdrag. Vi arbetar med modern utrustning och mätinstrument, terrestra såväl som flyg- och marklaserbaserade mätmetoder och vi är en av Sveriges största användare av fotogrammetri. Vi har ett målstyrt arbetssätt och fokuserar hårt på att under kommande år höja kvaliteten i våra leveranser och svara upp mot de allt högre kraven på homogen och aktuell geodata som kunder och andra aktörer ställer.

Om tjänsten

Som enhetschef för geodata produktion ansvarar du för stadsbyggnadskontorets arbete med att förvalta och utveckla de grundläggande kartdatabaserna, i syfte att förse både staden och andra aktörer med grundläggande högkvalitativa geografiska data. Du ansvarar även för verksamhetens insamling av flygbilder, laserdata och andra datakällor samt för mätförråd och fordon. Du kommer att leda en kompetent och erfaren grupp som arbetar med löpande ajourhållning av stadens bas- och översiktliga kartor, plan- och bygglovsrelaterad mätning samt andra mätningsuppdrag som vi emellanåt utför.

Du ansvarar för strategisk och operativ planering samt uppföljning och leder utvecklingen av verksamhetens processer och funktioner. För att lyckas med ditt uppdrag ska du kunna skapa goda förutsättningar för delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen samt bidra till att dina medarbetare utvecklas. Du har budget- och personalansvar för enhetens medarbetare och ingår i stadsmätningsavdelningens ledningsgrupp, där du delar ett ansvar för hela avdelningens verksamhet, resultat och utveckling. I rollen har du även möjlighet att delta i flertalet forum och arbeta för en hållbar och effektiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen.

Kvalifikationer

  • högskoleutbildning inom tekniskt lantmäteri, geoinformatik eller motsvarande inriktning alternativt eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
  • dokumenterad arbetslivserfarenhet av att leda eller samordna grupper, företrädesvis som chef
  • god kännedom om pågående nationella initiativ inom samhällsbyggnadsprocessen
  • goda kunskaper inom mätning och kartering och gärna erfarenhet av CAD/GIS-verktyg
  • hög kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i kommun eller annan politiskt styrd organisation. Även erfarenhet av offentliga upphandlingar från ett beställarperspektiv ses som meriterande.

 

Läs mer och sök tjänsten här