Vilka är det två största utmaningarna i din organisation de närmaste två åren?' Och i vilka frågor ser din högsta ledning att ULI Geoforum kan stödja din organisation? Vi har satt igång en process på ULI Geoforum där vi blickar framåt och spanar efter utmaningar för vår bransch och hur vi kan stödja er och vässa vårt erbjudande.

Läs mer

Nu har vi genomfört GEOINFO 2015 och det blev suveräna dagar tack vare ett stort engagemang från närmare 250 nyfikna deltagare. Det var inspirerande med den höga energinivån. Jag tror att vi hade en fruktbar mix av offentlig verksamhet, som testar vägar att lösa sina utmaningar, akademi som på ett spännande sätt visar nya användningsområden av GIS och positioneringsteknik för att lösa samhällsutmaningar, och stora företag och start-ups som visar uppfinningsrikedom och engagemang att verkligen sätta sig in i kundens problem.

Läs mer

I måndags hade styrgruppen för projektet Geoskolan möten hos oss på kansliet vid Telefonplan i Stockholm. Geoskolan är ett suveränt initiativ – färdiga lektionsförslag för en lång rad skolämnen i en interaktiv miljö. Det är precis sådana initiativ som gör att vi i Sverige kan växla ut den enorma potential som det innebär att snart sagt varje barn har en oerhört kraftig datorprocessor i sin hand. En processor som dessutom är utrustad med kartskikt och positioneringsteknik.

Läs mer

Vår bransch spelar en viktig roll i det hållbara samhällsbyggandet även framöver. Vi kan visualisera och hantera komplex information på ett överskådligt sätt. GIS ger ett bättre beslutsfattande och effektivare processer inom många områden. Vi ska bli bättre på att skapa insikter om detta hos beslutsfattare.

Läs mer

Jag har varit hemma hos Köpenhamns kommun på ett arrangemang i regi Geoforum Danmark – ULI Geoforums systerförening i Danmark. Köpenhamns kommun pratar data. Miljödata, data som beskriver trafikrörelser, hälsodata, data som beskriver människornas rörelser i den täta staden. Och de säger att ur en mix av fritt tillgängliga data, ny teknologi, medborgarinflytande, partnerskap och innovation och tillväxt kommer den smarta staden!

Läs mer