Vi önskar alla våra medlemmar, och övriga läsare, en riktig god jul och ett gott nytt år. Vi vill också passa på att tacka er för ett gott samarbete under 2015!

Vad förde 2015 med sig och vad väntar nästa år? Häng med! 

Läs mer


GIS och geodata har en viktig roll att spela på många sätt. En av dem är att bidra till innovation i offentlig och privat verksamhet. Vad är det då konkret för problem vi kan lösa för kunden med våra geodata och vår teknik? Det måste vi göra begripligt och på ett attraktivt sätt erbjuda kunden.

Läs mer

Vilka är det två största utmaningarna i din organisation de närmaste två åren?' Och i vilka frågor ser din högsta ledning att ULI Geoforum kan stödja din organisation? Vi har satt igång en process på ULI Geoforum där vi blickar framåt och spanar efter utmaningar för vår bransch och hur vi kan stödja er och vässa vårt erbjudande.

Läs mer

Nu har vi genomfört GEOINFO 2015 och det blev suveräna dagar tack vare ett stort engagemang från närmare 250 nyfikna deltagare. Det var inspirerande med den höga energinivån. Jag tror att vi hade en fruktbar mix av offentlig verksamhet, som testar vägar att lösa sina utmaningar, akademi som på ett spännande sätt visar nya användningsområden av GIS och positioneringsteknik för att lösa samhällsutmaningar, och stora företag och start-ups som visar uppfinningsrikedom och engagemang att verkligen sätta sig in i kundens problem.

Läs mer

I måndags hade styrgruppen för projektet Geoskolan möten hos oss på kansliet vid Telefonplan i Stockholm. Geoskolan är ett suveränt initiativ – färdiga lektionsförslag för en lång rad skolämnen i en interaktiv miljö. Det är precis sådana initiativ som gör att vi i Sverige kan växla ut den enorma potential som det innebär att snart sagt varje barn har en oerhört kraftig datorprocessor i sin hand. En processor som dessutom är utrustad med kartskikt och positioneringsteknik.

Läs mer