2016 är ett extremt spännande och innehållsrikt år för geodatabranschen. Jag vill lyfta fram tre viktiga insatser som ULI Geoforum gör just nu. Det handlar om öppna data, innovationsprogrammet Smart Built Environment och kompetensförsörjning. Här hittar du också en rapport om vad vi gjort för våra medlemmar hittills i år.

Läs mer

Det mest spännande som händer just nu inom öppna geodata är den framsynta nationella geodatastrategin.

Idag ska ett förslag till ny nationell geodatastrategi 2016-2020 lämnas in till regeringskansliet. Jag vet att Lantmäteriet med flera jobbar för fullt och vill därför passa på att repetera ULI Geoforums inspel till arbetet.

Läs mer

För ULI Geoforums medlemmars del är vi inne i ett spännande skede som påverkar hela vår bransch. Myndigheter och kommuner ska tillhandahålla nationella digitala tjänster. Det är såklart helt rätt utveckling. Vi är ett land med endast 9,6 miljoner invånare – alltså inte större än en stor stad i världen.

Klart att vi ska ha nationella och gemensamma digitala tjänster.

Läs mer

I förra veckan blev det klart att civilminister Ardalan Shekarabi (s) får ansvar för e-förvaltning, vilket innebär ansvar för digitaliseringen av Sveriges offentliga förvaltning. Det blev också klart att Peter Eriksson (mp) blir Bostads- och digitaliseringsminister.

För ULI Geoforums medlemmar innebär detta att geodata och tillhörande tjänster och systemstöd sorterar under två ministrars ansvarsområden.

Läs mer

Det råder stor efterfrågan på spetskompetens inom 3D-modellering, visualisering och geografiska databaser. Spetskompetens saknas även inom kartografi som är nyckeln till att göra kartor begripliga och effektiva som informationsbärare. Det här är kompetens som behövs i plan- och byggprocessen.

Läs mer