Det råder stor efterfrågan på spetskompetens inom 3D-modellering, visualisering och geografiska databaser. Spetskompetens saknas även inom kartografi som är nyckeln till att göra kartor begripliga och effektiva som informationsbärare. Det här är kompetens som behövs i plan- och byggprocessen.

Läs mer

Vi vill att konferensen den 9-10 mars ska stimulera till utveckling av din verksamhet på hemmaplan. Vi har ett mycket bra program om digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggnad.

Sverige ligger i framkant i Europa när det gäller IT-mognad. På arbetsplatsen och i vardagslivet. Det ger de bästa möjligheterna att använda tekniken till att utforma en effektiv samhällsbyggnadsprocess samt att samarbeta och föra dialog i planeringsprocessen med nya metoder.

Läs mer

Finns det något politiskt tryck i frågan om digital samhällsbyggnadsprocess. Tar ansvariga ministrar några initiativ?

Det tycker jag. Genom regleringsbrevet till Lantmäteriet tar Mehmet Kaplan flera initiativ som är grundläggande för att få ihop ett obrutet digitalt informationsflöde. Även länsstyrelserna har fått instruktioner inom området.

Läs mer

Vilken position kan Sverige ta som en attraktiv nation för utveckling av drönartjänster och vilka är de största användningsområdena idag och vilka kommer här näst?

Vi kan inte flyga men med drönarens kamera kan vi nå högt upp och få överblick.

Läs mer