Susanne Nelleman Ek
Geoforum i framtiden och summering av avgående vd

Nellemann på bloggen

Ögonblicket för höstdagjämning har passerat. Dag och natt är dock ännu ungefär lika långa och energinivån är därför fortsatt hög. Det kommer alla utvecklingsprojekt med GIS och geodata tillgodo! Det börjar samtidigt bli dags för mig att runda av mitt uppdrag i Geoforum Sverige. Jag växlar nu över till BIM Alliance, men jag tar med stafettpinnen som är klädd med geodata och GIS. Den lämnar jag vidare in i byggsektorn och de kommer få en sådan glädje av våra data och GIS. Det har varit en spännande och rolig tid. Att vara vd för Geoforum är ett förtroendeuppdrag och jag vill säga stort tack för allt stöd jag har fått av alla er medlemmar.

Dags för dig att säga ditt

Snart är det dags för dig att säga ditt, i vår kommande medlemsenkät, om hur du vill att Geoforum Sverige ska utvecklas. Vad är viktigaste att Geoforum ger dig i ditt jobb? Är det vår omvärldsbevakning som du uppskattar mest? Som säkrar att du vet vad som pågår och ligger i framkant? Eller är det våra mötesplatser där du får träffa andra engagerade och nyfikna kollegor. Eller är det tryggheten att du vet att det finns en röst som uppvaktar beslutsfattare så att geodata- och GIS-kunnande uppmärksammas? Och att sakfrågor drivs framåt?

Geoforums styrelse har stora öron

Geoforums styrelse har nyss haft strategidagar. Styrelsen vill vässa Geoforums erbjudande och i det arbetet kommer svaren från medlemsenkäten vara helt avgörande för Geoforums inriktning.

Avgående vd summerar upp

Jag gör mina sista dagar som vd för Geoforum Sverige. Den 15 oktober startar en ny vardag som vd för BIM Alliance.

Det har gått fyra år sedan jag tillträdde på Geoforum med ett tydligt uppdrag att ompositionera organisationen Geoforum.

Geoforum skulle ta position och bli en tydligare röst för branschen inom våra påverkansfrågor som handlar om reformer som möjliggör öppna geodata, en helt digital samhällsbyggnadsprocess samt en kompetensförstärkning till branschen.

Uppdraget var också att skapa mötesplatser för branschen för att samlas kring de frågor som ligger i framkant. Det har blivit möten om framtidens ”smarta och hållbara städer” och geodatas viktiga roll i att förverkliga detta. Geoforums flaggskepp Arbeta smart inom planering och byggande har stärkt sin ställning som en årlig och viktig mötesplats för att ta tempen på digital samhällsbyggnad. Våra årliga vårmöten om vägen mot öppna geodata har samlat medlemmar och politiker och experter. Och det faktum att vi står inför att växla över till att samla in data med nya metoder har väglett oss att prioritera den populära mötesplatsen Drönare för datainsamling. Den 5-6 november i år räknar vi med över 200 deltagare när vi arrangerar UAS Forum 2019 i Linköping, i samarbete med UAS Forum Sweden och BIM Alliance.

Geo + BIM = sant

Inom geodatasektorn har vi varit duktiga på att jobba standardiserat. Vi har gemensamma filformat och gemensamma regler för att organisera databaser som gör att vi kan dela data. Där kan BIM lära av oss och jag ska i min roll som ny vd på BIM Alliance bidra till att geodata/GIS och BIM får arbeta nära varandra och lära av varandra. Vi ses!

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef Geoforum Sverige

Fler blogginlägg