Den virtuella staden i den smarta staden
Smarta städer: Sverige kan ta en ledande position

Det här är det åttonde och sista blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

8. Sverige kan ta en ledande position

Vill Sverige ta en ledande position i utvecklingen av smarta och hållbara städer? Städer där innovativa lösningar leder till minskad miljöpåverkan, och där smart planering kan användas för att bygga bort segregation eller skapa nya mötesplatser som kan locka nya medborgare och företag. Ja, då måste vi satsa på innovationer och digitalisering av staden.

För att lyckas med alla de utmaningar som den smarta staden står inför finns det bra eller bättre vägar. Då så mycket av stadens information är geografiskt knuten borde det vara lyckosamt att satsa just här. Den geografiska positionen är en utmärkt bärare av information!

När vi har enhetliga modeller för geodata, med informations- och utbytesmodeller samt standarder och regelverk, blir det 100 gånger lättare att läsa, dela och framförallt kombinera data, som underlag för smarta beslut. Ja, då blir geodata en effektiv motor för den smarta staden.eric jeansson

I vårt sökande efter den perfekta smarta staden måste vi utgå från människans behov, och låta behoven styra hur staden ska utvecklas. Där är den geografiska informationen en av de viktigaste nycklarna till en framgångsrik utveckling.

Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad

Läs hela artikeln här.

Fler blogginlägg