Kvinna med läsplatta som tittar på mätdata
Smarta städer: Hur mäter vi en stads smarthet?

Det här är det sjunde blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

7. Hur mäter vi en stads smarthet, och varför är det viktigt?

Staden konkurrerar med andra städer om att vara den smartaste, mest innovativa, mest lönsamma, mest kreativa och så vidare. Det är viktigt för en stad att locka till sig företag, studenter och nya invånare så att den kan växa och bli mer framgångsrik.

Just därför finns det olika metoder att mäta hur smart en stad är, såsom standarden ISO 37120 eller utifrån Boyd Cohens Smart City Wheel med upp till 64 indikatorer.

Oavsett mätmetodik är det i stadens intresse att mäta hur smart den är, dels för att hävda sig gentemot andra men även som måttstock på dess egen innovationsförmåga.

eric jeansson Sociala och miljömässiga indikatorer bör vara viktigare än ekonomiska. Men givetvis är de samhällsekonomiska vinsterna större i en smart stad med en effektivare styrning och förvaltning, förenklingar för boende och näringsliv samt ökad inflyttning och turism. Men de ekonomiska faktorerna bör i den smarta staden dessutom grundas på miljövinster och vinster i exempelvis social integration. Kanske kan ett begrepp som integrationsvinster användas?

Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad

Fler blogginlägg