Göteborg i Minecraft som öppna data
Smarta städer: En stad där människor möts

Det här är det sjätte blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

6. En stad där människor möts

En smart stad är en stad där människor mår bra och har möjlighet att utvecklas och vara kreativa. Den smarta staden måste därför ge möjligheter till nya möten mellan människor och utrymme för invånarna att självförverkliga sig själva.

Här har vi idag bara börjat ana vad den framtida smarta staden kan erbjuda: virtuella spelvärldar med egna sociala och ekonomiska spelregler, virtuella mötesplatser för co-creativa möten eller virtuella utbildningar. Vi kan också se att gränser mellan olika människor beroende på var de bor, varifrån de kommeroch vilka de är, långsamt suddas ut. I en virtuell värld är alla jämlika avatarer, i alla fall till en början.

I skolan ser vi samma utveckling; Felix Gyllenstig Serrao, lärare på Frölundaskolan i Göteborg, har under flera års tid utvecklat nya sätt att driva undervisning, med bland annat Minecraft och andra spel som läromedel i exempelvis samhällskunskap, historia och matematik.

Eleverna blir, liksom i spelvärlden, belönade genom att de kan gå upp i ”level” efter utförda uppgifter. Det ger också nya möjligheter att involvera unga i stadsutveckling och lärandet om den demokratiska processen.

eric jeansson Göteborgs stad har sedan ett år tillbaka lagt ut hela staden som öppna data i Minecraft utifrån stadens grunddata i 3D. Det har lett till workshoppar i stadsdelar såsom Hammarkullen och Biskopsgården, där tjänstemän och politiker har mött skolelever för att tillsammans med dem gå omkring och utveckla sin egen stadsdel i Minecraft, samt diskutera frågor som trygghet, barriäreffekter och segregation.

Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad

Fler blogginlägg