Den virtuella staden i den smarta staden
Smarta städer: En tillgänglig stad

Det här är det femte blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

5. En tillgänglig stad

Dagens stadsplanering är komplex. Den framtida miljömässigt hållbara staden kommer också med största sannolikhet att se väldigt annorlunda ut än dagens stad, med nya transport- och energilösningar och nya sätt att bo. Och hur planerar man för en stad som ännu inte finns?

Många parametrar samverkar i en stad och det är svårt att få dessa att samspela på ritbordet.

I en nära framtid är det istället en virtuell stad som får utgöra grunden för all planering. I den virtuella staden är den fysiska miljön en kopia av den verkliga, och funktionerna i staden finns också uppbyggda här. Det blir då möjligt att simulera olika scenarier gällande stadsutveckling i en nära verklighetstrogen miljö. Man kan laborera med samspelande parametrar såsom stadsstrukturer, trafikflöden, rörelsemönster och funktioner i staden tillsammans med nya behov från en framtida befolkningsstruktur.

En virtuell stad ger även möjligheter till visualisering såsom, Virtual Reality och Augmented Reality, för att skapa en förståelse för planerad stadsutveckling både hos tjänstemän, politiker och medborgare.

eric jeansson Den socialt hållbara staden kanske är långt borta och den segregerade staden är inget nytt problem, men med kunskap om orsakande faktorer och tillgång till (geo-)demografiska data kan problemen analyseras och skapa grund för en mer integrerande långsiktig planering.

Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad

Fler blogginlägg