Mobiltelefon med 3D-karta
Smarta städer: En stad där man mår bra

Det här är det fjärde blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.
 

4. En stad där man mår bra

För att må bra i en stad krävs grundläggande förutsättningar i form av fungerande system för vård och omsorg. Om denna service byggs utifrån vårdtagares faktiska behov för stunden kan effektiviseringar uppnås och servicen upplevas som mycket bättre. Den geografiska positionen kan här användas för att planera en effektiv hemtjänstlogistik eller ruttplanering för färdtjänst.

Köer och väntetider vid vårdcentraler kan förkortas med ett helt digitaliserat och optimerat ärendeflöde baserat på geografiska och tidsbaserade behov. eric jeansson Satsningar inom detta område är ytterst viktiga då vi vet att befolkningsstrukturen kommer att se helt annorlunda ut i en nära framtid med en större andel äldre människor med behov av omsorg, samtidigt som resurserna för omsorgen antagligen inte kommer öka. 

Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad

Eric är också en av talarna på Smarta städer 2017

Fler blogginlägg